Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego: 2019/20

Przewodnicząca - Hania Naworol
Z-ca przewodniczącego - Piotr Łagowski

Opiekun Samorządu Szkolnego - pani Agata ŁUSZCZ-DĄBROWSKA