Programy szkolne

Szkoła od wielu lat realizuje szkolne programy, które uczniowie realizują w czasie zajęć obowiązkowych rozszerzając treści podstawy programowej lub podczas wyjazdów na Zielone szkoły.

 

Warszawa – moje miasto

Uczniowie poznają własne miasto, jego historię, zabytki architektury. Wzbogacają swoją wiedzę oraz słownictwo związane z Warszawą. Potrafią uzasadnić dlaczego Warszawa jest stolicą, wymieniają najważniejsze urzędy, ośrodki kultury oraz charakterystyczne dla miasta muzea i parki. Znają nazwiska osób związanych z miastem i dla niego zasłużonych. Zdobywają punkty, aby otrzymać certyfikat „Varsavianistyczna szkoła”.

 

Młody przedsiębiorca

Kształtowanie postawy przedsiębiorczej u uczniów, i to już od najmłodszych lat, wydaje się niezwykle ważne i pożyteczne. Nie chodzi tylko o wiedzę i umiejętności stricte ekonomiczne, powszechnie kojarzone z przedsiębiorczością, zależy nam na szerszym rozumieniu tego pojęcia. Przedsiębiorczość jako postawa odznaczająca się podejmowaniem różnorodnych działań, twórczym podejściem do otaczającej rzeczywistości oraz zdolnością do samodzielnego dbania o zaspakajanie własnych i cudzych potrzeb. Stąd program Młody przedsiębiorca, którego celem jest kształtowanie takiej właśnie postawy.

 

Szkolne Koło Pomocy Koleżeńskiej

Idea niesienia bezinteresownej pomocy innym, młodszym, słabszym, każdemu, kto tej pomocy potrzebuje idealnie wpisuje się w misję naszej szkoły „ Rozwińmy skrzydła - szkoła myślenia twórczego i budowania wiary we własne uzdolnienia i możliwości. Uczymy się –żyć razem nie obok siebie.” Chętni uczniowie z klas 4-6 biorą udział w pracach SKPK. Zasadniczą aktywnością jest pomoc młodszym kolegom i koleżankom w nauce podczas odrabiania lekcji oraz włączanie się w gry i zabawy w świetlicy szkolnej.

 

Bajkowa tabliczka mnożenia

Bajkowa Tabliczka powstała z myślą o dzieciach, które, mimo wielu prób, w żaden sposób nie są w stanie zapamiętać mnożenia. W Bajkowej Tabliczce wykorzystujemy słowa – klucze(inaczej: liczbowe zakładki obrazowe).
Klucz jest to obrazowe słowo przyporządkowane danej liczbie według pewnej logiki, związanej z podobieństwem kształtu. Jest czymś znacznie więcej niż prostym wizerunkiem, ponieważ pobudza wyobraźnię w celu przywołania danych z pamięci. Słowa klucze wchodzą w skład obrazów – kluczy, które stymulują obie półkule mózgu i odwołują się do wszystkich zmysłów.
Bajkowa Tabliczka w całości oparta jest na zasadzie podobieństw kształtu cyfry do kształtu jakiegoś zwierzątka/przedmiotu.
Bajki o cyfrozwierzakach pomagają w skuteczny sposób stworzyć zakładki pamięci, które świetnie funkcjonują w sytuacjach stresowych wtedy gdy zawodzi pamięć sekwencyjna.
Z Bajkową Tabliczką klasówki przestają straszyć, a oceny z matematyki mówią najlepiej o skuteczności tej metody! Bowiem o skuteczności i szybkości uczenia się decyduje przede wszystkim wyobraźnia i siła naszych skojarzeń, zwielokrotniona synergią obu półkul mózgowych.
Nawet jeśli nic Ci to nie mówi, uwierz mi… TO DZIAŁA