Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 8.45

INFORMATYKA

POLSKI

POLSKI

ANGIELSKI

GW

8.55 - 9.40

POLSKI

PRZYRODA

MATEMATYKA

ANGIELSKI

TECHNIKA

9.50 - 10.35

POLSKI

WF

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MUZYKA

10.45 - 11.30

RELIGIA

HISZPAŃSKI

HISZPAŃSKI

PRZYRODA

HISZPAŃSKI

11.40 - 12.25

HISZPAŃSKI

GW

PLASTYKA

POLSKI

WF

12.35 - 13.20

ANGIELSKI

MATEMATYKA

WF

MATEMATYKA

13.30 - 14.15

ANGIELSKI

ANGIELSKI

14.45 - 15.30